Viivakoodin rooli

- Aug 17, 2018-

Viivakoodi on eräänlainen tietoväline. Se on tärkeä osa tiedonsiirron prosessia. Jos viivakoodi menee pieleen, tavaratietojen tiedonsiirto keskeytyy. Siksi viivakoodin laatua on valvottava tehokkaasti sen varmistamiseksi, että viivakoodisymbolit voidaan lukea oikein toimitusketjussa, ja viivakoodin havaitseminen on tehokas väline tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Viivakoodien havaitsemisen tavoitteena on tarkistaa, voivatko viivakoodisymbolit toimia oikealla tavalla.


Päätehtävät:

Tee symbolitulostimesta tuote tarkastaaksesi ja ohjaamalla tuotantoprosessia tarkastustulosten mukaan.


Ennusta viivakoodin skannauksen tunnistustekninen suorituskyky. Viivakoodin havaitsemisen avulla voimme arvioida, missä määrin viivakoodisymboli vastaa symbolin standardia, joka liittyy läheisesti viivakoodisymbolin käsittelyn suorituskykyyn.


Viivakooditeknologian suosio varaosalogistiikassa

Vahva rajapintatekniikka viivakooditekniikan ja tietojärjestelmän välillä

Varaosien logistiikkakeskuksen tietojärjestelmä on jo katsonut viivakoodin tarpeen, kun se on suunniteltu ja toteutettu. Viivakoodijärjestelmä ja varastonhallintajärjestelmä saavat saumattoman yhteyden. Vaikka myöhempi viivakoodi liittää SAP: hen, se voi myös käyttää SAP: n tarjoamia RFC-liittymiä tai vastaavia DCOM-komponentteja viivakoodin tukemiseen.


Viivakooditekniikan ainutlaatuinen rooli varaosien logistiikan hallinnassa

Viivakoodi on myös helppokäyttöinen ja helppo huoltaa. Ulkomaalauksille on erittäin hankalaa käyttää tietokonetta tietojen tallentamiseen. Viivakoodikompleksin avulla kerätyt viivakooditiedot voidaan tallentaa keräilijään käyttöpaikassa ja lähettää sitten tietokoneelle. Viivakoodin keräilijän etuna on kevyt muoto, helppo käyttö, ei tarvitse asentaa konfigurointiohjelmistoja ja parantaa huomattavasti järjestelmän käytettävyyttä.


Teknisten ominaisuuksiensa lisäksi viivakoodi voi myös suorittaa useita tehtäviä, joita perinteinen logistiikka ei pysty saavuttamaan logistiikkajärjestelmässä. Antamalla jokaiselle kohteelle ainutlaatuinen viivakoodi kohteen kulkua voidaan seurata täysin, jotta saavutetaan:


Kun tavarat menetetään, ne löytyvät myynnistä ja asiakaspalvelusta.

Alueellisen jakelun ehkäiseminen myynnissä

Myyntitoiminnan laadun parantaminen

Laaditaan tuotantoon liittyvä laadukasta palautusjärjestelmä.