Miten säätää langattoman skannerin herkkyyttä

- Aug 17, 2018-

Jotkut langattomien skannereiden käyttäjät voivat mainita skannerin herkkyyden puuttumisen, kuten skannerin skannausnopeus ei ole tarpeeksi nopea, skannerivaste on hidas. Tällöin avaa pieni sarja, jossa esitetään yhteenveto seuraavista menetelmistä langattoman skannerin herkkyyden säätämiseksi.

(1) Skannausetäisyys

Jos tunnet, että langaton skanneri ei ole niin herkkä kuin aiemmin, vertaa nykyistä skannausetäisyyttä edellisellä skannausetäisyydellä ja skannausetäisyys vaikuttaa skannerin herkkyydestä. Tällöin erilaisten langattomien skannerien syvyysalue on erilainen, joten skannausetäisyys on erilainen, joten skannerin syvyyden on oltava selkeästi määritelty. Langattomalla langattomalla skannerilla on pisin syväterävyys, välillä 20 - 100 cm. On olemassa joitakin laser-langattomia skannereita, jotka ovat omiaan skannaamaan suuria viivakoodeja. Syväterävyys voi saavuttaa useita jalkoja, mikä voi heijastua skannerin hintaan.

(2) Skannerin käyttöteollisuus

Skannerit skannaavat viivakoodit kahteen tyyppiin: lähivaiheen skannaus ja pitkän matkan skannaus. Lähiajan skannaus- tai kontaktikannausta käytetään yleensä vähittäiskaupan, toimiston ja tehtaan sovelluksissa; tyypillinen käyttö varastointi-, jakelu- ja kuljetussovelluksissa. Pitkän etäisyyden skannaustila, pitkän matkan skannaustila on suhteellisen lähellä skannausaikaa skannausajassa.

Siksi, jos langaton skanneri ei ole riittävän herkkä muille skannereille, mutta voi silti skannata viivakooditietoja, tämä saattaa olla ongelma skannerin asetuksissa tai viivakoodin skannauksessa.